Västerås BK Brottning utvald att arbeta med människor med funktionsvariation

Västerås BK Brottning är en av två brottningsföreningar i Sverige som är utvald att ingå i projektet En brottarmatta utan gränser – tillsammans med Umeå Brottning.

Målgruppen är människor med någon form av funktionsnedsättning, med fokus på barn och unga med intellektuell sådan. Det är därmed brottningens första satsning på parabrottning.

– Det känns fantastiskt bra att får vara en del av den här satsningen och förhoppningsvis kunna nå ut med budskapet att alla är välkomna till brottningen. Alla som vill ska ha tillgång till en brottarmatta. Vi människor är olika men ändå lika. Alla har exakt samma värde, säger Torbjörn Åström, Västerås Brottning och fortsätter:

– Jag hoppas också kunna nå ut till föräldrar med budskapet att kroppskännedom och rörlighet är viktigt. Att kunna slå en kullerbytta är lika viktigt som att lära sig skriva och räkna. Det är lätt att glömma bort och istället fokusera på att barnen enbart ska vara duktiga i skolan.

Torbjörn Åström tror att projektet En brottarmatta utan gränser kan nå framgång.

– Vi har ett öppnare samhälle i dag och det finns en förståelse för att alla inte tänker och agerar lika. Vi välkomnar människor som är olika till brottningen.

Projektet drivs med medel från Allmänna Arvsfonden under tre år. Målet är att få igång 15 brottningsföreningar fram till 2023 – och att projektet går över till ordinarie verksamhet inom ramen för Svenska Brottningsförbundet efter projekttidens slut.

Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet, är både glad och stolt att få börja arbeta med den för Brottningsförbundet nya gruppen brottare.

– Det känns roligt att Allmänna Arvsfonden har beviljat vårt projekt. Detta kommer att hjälpa svensk brottning att bli ännu mer inkluderande och göra brottningen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder och eventuell funktionsvariation.

Svenska Brottningsförbundet söker nu en projektledare och en projektassistent som kan driva projektet.

För mer information kontakta:
Torbjörn Åström, projektansvarig En brottarmatta utan gränser, Västerås BK Brottning.
Mobil: 070-671 04 50
E-post: tamedia@telia.com

Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet.
Mobil: 073-081 57 98
E-post: samuel.lund@brottning.rf.se

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.