Parasportförbundet utbildar ledare

Nu ska ledarna i projektet En brottarmatta utan gränser utbildas i att möta målgruppen brottningsintresserade med funktionsnedsättning. Och det är Parasportförbundet med Helena Hehlke i spetsen som ansvarar för utvecklingen av utbildningen.

Coronapandemin till trots, Svenska Brottningsförbundets och Allmänna Arvsfondens projekt En brottarmatta utan gränser är igång och på väg att lyfta.

Pilotföreningarna Umeå Brottning och Västerås BK Brottning planerar för att komma igång med den första satsningen på parabrottning.

Grunden i projektet är välutbildade ledare som kan ta hand om unga brottare med funktionsnedsättning – fysisk, psykisk och framför allt intellektuell sådan. Utbildningen bygger på att ledarna ska förstå målgruppens behov, hur målgruppen fungerar och hur ledarna bäst bemöter deltagarna.

– Det är unikt att påbörja ett samarbete med ett specialidrottsförbund som vill utbilda ledare för unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är fantastiskt att Brottningsförbundet har initierat detta projekt och vi har redan varit involverade i projektutvecklingen under 2019, säger Helena Hehlke, samordnare för rekryteringsverktyget Special Olympics School Days och dess tillhörande ledarutbildningen på Parasportförbundet.

Svenska Brottningsförbundet kontaktade Parasportförbundet för att höra om det finns en utbildning som är anpassad för ledare som kan ta mot målgruppen. Parasportförbundet gav sig i kast med frågan direkt.

– Att vara ledare för unga med intellektuell funktionsnedsättning är tids- och ledarintensivt och det är viktigt att ha tålamod. Å andra sidan får du som ledare mycket tillbaka, bland annat i form av idrottsglädje och känslan att kunna bidra till målgruppens hälsa och utveckling av rörelseglädje, förklarar Helena Hehlke och fortsätter:

– Det är fantastiskt att brottningen tagit steget att arbeta med målgruppen intellektuell funktionsnedsättning och bidra till en mer inkluderande Idrottssverige. Vi ser fram emot att ha med brottningen som idrott på Special Olympics Days som vi arrangerar på särskolor runt om i landet i höst.

Cem Celepli Atci är projektledare för En brottarmatta utan gränser, och driver projektet tillsammans med Leonard Östlund. Cem Celepli Atci säger angående utbildningen:

– Det ska bli spännande att genomföra denna ledarutbildning i parasport. Vi har stora förhoppningar om att kunna bygga en plattform och ett träningsupplägg som gör brottningen ännu mer tillgänglig. Historiskt sett har brottningen som idrott alltid varit bra på att inkludera alla, och detta projekt ger oss möjlighet att öka vår kompetens som ledare samt öppna upp brottningen även för funktionsnedsatta.

Projektets syfte är att aktivera och inkludera människor med funktionsnedsättning på ett naturligt sätt i samhället genom brottning, och att verksamheten ska bli en del av Brottningsförbundets ordinarie verksamhet efter projekttidens slut, våren 2023.

Helena Hehlke, Parasportförbundet.

Foto: Idrottens Kraft

2 kommentarer

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.