Rätt ledare nyckel till framgång!

Hallå där, Sofie Gustafsson, kontakt för brottning på Parasport Sverige:

Hur ser du på satsningen En brottarmatta utan gränser?

  • Jag ser otroligt positivt på den satsningen. Det är lätt att tänka att brottning kanske inte är något för gruppen personer med en funktionsnedsättning, men det är det verkligen!

Varför?

  • Brottning gör att de får jobba med hela kroppen, de måste inte alltid jobba två och två, det ger en ökad kroppskännedom – ”Åh, jag har en baksida av kroppen också!” – det förbättrar balansen och ger en känsla av utveckling. Jag ser bara möjligheter i den här satsningen!

Hur kan Parsport Sverige stötta?

  • Genom att sprida kunskap och frågan vidare till rätt målgrupp, berätta vilken lokal som är lämpligast att vara i och hur man kan lägga upp träningarna så att de blir så tryggt och bra som möjligt.

Vilka är nycklarna för att lyckas med idrott för personer med en funktionsnedsättning?

  • Rätt ledare! Det ger så mycket tillbaka att jobba med den här målgruppen. Det gäller att skapa en struktur som gör att deltagarna kommer tillbaka och vill träna mer, exempelvis alltid torsdagar 18.00 (samma tid, samma plats). Sträva efter att först bilda grupper om fyra-fem personer där de känner sig trygga, och får nya kompisar.

Thomas Björn

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.