Författare: enbrottarmatta

Västerås BK Brottning utvald att arbeta med människor med funktionsvariation

Västerås BK Brottning är en av två brottningsföreningar i Sverige som är utvald att ingå i projektet En brottarmatta utan gränser – tillsammans med Umeå Brottning.

Målgruppen är människor med någon form av funktionsnedsättning, med fokus på barn och unga med intellektuell sådan. Det är därmed brottningens första satsning på parabrottning.

– Det känns fantastiskt bra att får vara en del av den här satsningen och förhoppningsvis kunna nå ut med budskapet att alla är välkomna till brottningen. Alla som vill ska ha tillgång till en brottarmatta. Vi människor är olika men ändå lika. Alla har exakt samma värde, säger Torbjörn Åström, Västerås Brottning och fortsätter:

– Jag hoppas också kunna nå ut till föräldrar med budskapet att kroppskännedom och rörlighet är viktigt. Att kunna slå en kullerbytta är lika viktigt som att lära sig skriva och räkna. Det är lätt att glömma bort och istället fokusera på att barnen enbart ska vara duktiga i skolan.

Torbjörn Åström tror att projektet En brottarmatta utan gränser kan nå framgång.

– Vi har ett öppnare samhälle i dag och det finns en förståelse för att alla inte tänker och agerar lika. Vi välkomnar människor som är olika till brottningen.

Projektet drivs med medel från Allmänna Arvsfonden under tre år. Målet är att få igång 15 brottningsföreningar fram till 2023 – och att projektet går över till ordinarie verksamhet inom ramen för Svenska Brottningsförbundet efter projekttidens slut.

Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet, är både glad och stolt att få börja arbeta med den för Brottningsförbundet nya gruppen brottare.

– Det känns roligt att Allmänna Arvsfonden har beviljat vårt projekt. Detta kommer att hjälpa svensk brottning att bli ännu mer inkluderande och göra brottningen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder och eventuell funktionsvariation.

Svenska Brottningsförbundet söker nu en projektledare och en projektassistent som kan driva projektet.

För mer information kontakta:
Torbjörn Åström, projektansvarig En brottarmatta utan gränser, Västerås BK Brottning.
Mobil: 070-671 04 50
E-post: tamedia@telia.com

Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet.
Mobil: 073-081 57 98
E-post: samuel.lund@brottning.rf.se

En brottarmatta utan gränser söker projektledare och projektassistent

Är du intresserad av att arbeta i projekt och är organiserad och driven?

Sök någon av våra projekttjänster i En brottarmatta utan gränser, Svenska Brottningsförbundets treåriga parabrottnings-projekt tillsammans med Allmänna arvsfonden.

Vi söker en projektledare på heltid och en projektassistent deltid.

Läs mer om tjänsterna:

Projektledare

Projektassistent

Vid frågor, kontakta Samuel Lund, generalsekreterare Svenska Brottningsförbundet
Telefon: 08-699 63 26
Email: samuel.lund@brottning.rf.se 

Umeå Brottning utvald att arbeta med människor med funktionsvariation

Umeå Brottning är en av två brottningsföreningar i Sverige som är utvald att ingå i projektet En brottarmatta utan gränser – tillsammans med Västerås BK Brottning.

Målgruppen är människor med någon form av funktionsnedsättning, med fokus på barn och unga med intellektuell sådan. Det är därmed brottningens första satsning på parabrottning.

– Att få vara med och starta upp denna verksamhet känns fantastiskt! Träning är för alla men förutsättningarna för att alla ska trivas och känna sig trygg behöver förbättras. Vi vill jobba för en bredare verksamhet där alla ska känna sig inkluderade och ges möjlighet till en bra och trygg miljö med massor av rörelseglädje, säger Carina Lindgren, ansvarig för projektet i Umeå Brottning.

 Hur känns det att vara en av två föreningar som är utvalda för detta projekt?
– Vi tycker att det är inspirerande att vi är utvalda att jobba med detta och på så sätt vara ledande inom svensk brottning att driva dessa frågor. Det kan även få vår förening att utvecklas inom flera fält. Vi ser en stor möjlighet att utbilda ledare, brottare och styrelse inom ett område som är samhällsviktigt och kan driva idrotten framåt.

Vad kan projektet tillföra föreningen?
– Vi blir en bredare förening där vi tillsammans i mötet med varandra utvecklar förståelse och insikt till medmänniskors olika förutsättningar. Vi planerar att köra igång tidigt i höst.

Umeå Brottnings mål är att etablera ett samarbete med FUB Umeå, Föreningen Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar, Vuxna, för att nå målgruppen.

Projektet drivs med medel från Allmänna Arvsfonden under tre år. Målet är att få igång 15 brottningsföreningar fram till 2023 – och att projektet går över till ordinarie verksamhet inom ramen för Svenska Brottningsförbundet efter projekttidens slut.

Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet, är både glad och stolt att få börja arbeta med den för Brottningsförbundet nya gruppen brottare.

– Det känns roligt att Allmänna Arvsfonden har beviljat vårt projekt. Detta kommer att hjälpa svensk brottning att bli ännu mer inkluderande och göra brottningen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder och eventuell funktionsvariation.

Svenska Brottningsförbundet söker nu en projektledare och en projektassistent som kan driva projektet.