Kategori: Okategoriserade

“Underskatta aldrig passionen””

Äntligen min tur att ta över bloggen med min fantastiska kollega Leonard Östlund. Jag är så glad att få vara en del av ett revolutionerade arbete, framförallt med en vän sedan ungdomen. Vi är båda tränare på våra respektive brottningsklubbar, Leo är verkligen en kille jag ser upp till när det kommer till hans kunskap inom brottningen och hur han bär sig som en mästare utanför mattan. Det är viktigt att omge sig med människor man kan lära och inspireras av. Det är precis det jag gör.

Varför jobbar jag med Parabrottning? Varför är det just jag som får denna unika möjlighet? Vad har jag gjort som lett mig hit? Det är några få frågor som jag ställer mig själv. Vill inte att inlägget ska vara långt men det är svårt.

Jag har sedan barndomen varit intresserad av samhällsklyftor, framförallt kring utanförskap. Jag kände mig utanför på många sätt som barn och ungdom men genom brottningen kände jag ett starkt mellanförskap. Det är många namn som haft en bidragande faktor till att jag kände mig inkluderad, inlägget hade blivit längre om jag skrev alla namn men ett av dem var just Leonard Östlund.  Detta ledde mig till att bli social arbetare och ta med mig lärdomar från brottningen som t. ex att jobba hårt, vara ödmjuk och kunskapstörstig. Jag förstod snabbt att det är människor jag vill ha omkring mig eftersom de är passionerade, hårt arbetande och ödmjuka. Det gjorde min tid i Örebro som socionomstudent väldigt givande.

Jag valde att åka till Indien för att göra min praktik. Ville se och uppleva något nytt. Där förstod jag konceptet lap-2-land vilket innebär att man agerar utifrån en tanke utan vidare byråkrati. När jag kom hem och jobbade som socialsekreterare kände jag att jag inte kunde arbeta utifrån konceptet, och som skolkurator kände jag ett större handlingsutrymme men med få resurser. Jag valde att starta eget företag utifrån en ide jag fått under min tid som student, Snaptive – en kurator i mobilen för skolor och socialtjänst. På fritiden spenderade jag mina kvällar i att lära ut brottning istället för att utöva det själv, detta för att jag fick ett brett handlingsutrymme, det var givande för min personliga kreativitet men också att försöka ge tillbaka till nästkommande generation.

Detta tror jag har gett mig denna unika möjlighet att utveckla Parabrottning i Sverige tillsammans med Svenska brottningsförbundet och Allmänna arvsfonden.

Följ gärna min och Leos resa på Facebook och Instagram @Parabrottning!

Mer om Parabrottning: https://para-me.se/hitta-traening/brottning/

/ Cem CA

Parasportförbundet utbildar ledare

Nu ska ledarna i projektet En brottarmatta utan gränser utbildas i att möta målgruppen brottningsintresserade med funktionsnedsättning. Och det är Parasportförbundet med Helena Hehlke i spetsen som ansvarar för utvecklingen av utbildningen.

Coronapandemin till trots, Svenska Brottningsförbundets och Allmänna Arvsfondens projekt En brottarmatta utan gränser är igång och på väg att lyfta.

Pilotföreningarna Umeå Brottning och Västerås BK Brottning planerar för att komma igång med den första satsningen på parabrottning.

Grunden i projektet är välutbildade ledare som kan ta hand om unga brottare med funktionsnedsättning – fysisk, psykisk och framför allt intellektuell sådan. Utbildningen bygger på att ledarna ska förstå målgruppens behov, hur målgruppen fungerar och hur ledarna bäst bemöter deltagarna.

– Det är unikt att påbörja ett samarbete med ett specialidrottsförbund som vill utbilda ledare för unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är fantastiskt att Brottningsförbundet har initierat detta projekt och vi har redan varit involverade i projektutvecklingen under 2019, säger Helena Hehlke, samordnare för rekryteringsverktyget Special Olympics School Days och dess tillhörande ledarutbildningen på Parasportförbundet.

Svenska Brottningsförbundet kontaktade Parasportförbundet för att höra om det finns en utbildning som är anpassad för ledare som kan ta mot målgruppen. Parasportförbundet gav sig i kast med frågan direkt.

– Att vara ledare för unga med intellektuell funktionsnedsättning är tids- och ledarintensivt och det är viktigt att ha tålamod. Å andra sidan får du som ledare mycket tillbaka, bland annat i form av idrottsglädje och känslan att kunna bidra till målgruppens hälsa och utveckling av rörelseglädje, förklarar Helena Hehlke och fortsätter:

– Det är fantastiskt att brottningen tagit steget att arbeta med målgruppen intellektuell funktionsnedsättning och bidra till en mer inkluderande Idrottssverige. Vi ser fram emot att ha med brottningen som idrott på Special Olympics Days som vi arrangerar på särskolor runt om i landet i höst.

Cem Celepli Atci är projektledare för En brottarmatta utan gränser, och driver projektet tillsammans med Leonard Östlund. Cem Celepli Atci säger angående utbildningen:

– Det ska bli spännande att genomföra denna ledarutbildning i parasport. Vi har stora förhoppningar om att kunna bygga en plattform och ett träningsupplägg som gör brottningen ännu mer tillgänglig. Historiskt sett har brottningen som idrott alltid varit bra på att inkludera alla, och detta projekt ger oss möjlighet att öka vår kompetens som ledare samt öppna upp brottningen även för funktionsnedsatta.

Projektets syfte är att aktivera och inkludera människor med funktionsnedsättning på ett naturligt sätt i samhället genom brottning, och att verksamheten ska bli en del av Brottningsförbundets ordinarie verksamhet efter projekttidens slut, våren 2023.

Helena Hehlke, Parasportförbundet.

Foto: Idrottens Kraft

Busig brottare leder inkluderingsprojekt

Cem Celepli Atci, 28, och Leonard Östlund, 30, har utsetts att leda projektet En brottarmatta utan gränser under tre år. Båda har bred erfarenhet av brottning – och av att få människor som känner sig utanför att komma in i gemenskapen genom brottning.

En brottarmatta utan gränser är ett treårigt projekt som drivs av Svenska Brottningsförbundet med medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektet vänder sig till människor med funktionsvariation, med fokus på unga med intellektuell funktionsnedsättning, är brottningens första satsning på parabrottning, och bedrivs fram till våren 2023.

Nu är projektledaren och projektmedarbetaren utsedda: Cem Celepli Atci och Leonard Östlund.

Efter en något stökig skolgång rätade allt upp sig för Cem Celepli Atci tack vare brottningen i Spårvägens BK och senare Huddinge BK, där han numera är ungdomstränare.

– Som ung brottare hade jag svenska mästare runt omkring mig och såg vad disciplin betyder för att komma någonstans. Brottningen gav mig verktygen och självförtroendet att sikta mot något högre, förklarar Cem som via folkhögskola kom in på socionomlinjen vid Högskolan i Örebro – en av endast två från folkhögskola per hundra sökanden som antogs.

Där föddes idén till att utveckla en app för att visa tillgången lediga kuratorer och därmed skapa förutsättningar för ökad psykisk hälsa. Appen heter Snaptive.

Ett av jobben Cem haft är ledare för unga med autism vid ett korttidsboende.

– Det roligaste jobbet jag haft! Att få komma in och ge energi till unga med lågt självförtroende och till föräldrar som av förståeliga skäl många gånger var ganska slutkörda var helt fantastiskt.

Leonard Östlund är också aktiv inom brottningen. Efter en lovande karriär som ungdomsbrottare, bland annat studerade han på ett av brottningens Riksidrottsgymnasier (Arboga), lade han av för att bli ledare i sin moderföring BK Athén på Södermalm i Stockholm.

Svenska Brottningsförbundet såg Leonards talang som ledare och tränare, och sedan ett par år tillbaka är han förbundskapten för juniorlandslaget. Dessutom har han blivit involverad i kortare projekt, som vid den stora flyktingvågen 2015.

– BK Athén gjorde tillsammans med Stockholms Brottningsförbund, Svenska Brottningsförbundet och Stockholmsidrotten en gemensam satsning på nyanlända. Vi tog emot ett femtiotal i träning, främst pojkar. Vi i brottningen är bra på att ta hand om människor som söker sig till oss, men kan bli bättre på att få nya grupper till brottningshallarna. Därför är projektet En brottarmatta utan gränser både viktigt och spännande.

Leonard Östlund ser fram emot främst två saker i projektet.

– Att få människor som känner sig utanför att känna sig innanför genom brottning. Jag ser också fram emot att få jobba med Cem – en grym kille som har precis rätt kunskap och erfarenhet för att leda ett sådant här projekt!

Cem Celepli Atci berättar om vad han ser fram emot.

– Jag ser fram emot att skapa rörelse för en grupp som verkligen behöver det – och utmaningen att få någon i gruppen att nå målet Special Olympics. Lyckas vi med det kan jag sluta jobba. Då har jag gjort allt jag behöver göra i livet. Det vore magiskt!

Samuel Lund, generalsekreterare i Svenska Brottningsförbundet, välkomnar de båda.

– Det var stort intresse för båda tjänsterna. Cem och Leonard är de två mest meriterade av alla sökanden. Det är mer både glädje och stora förhoppningar jag ser fram emot att de ska leda projektet En brottarmatta utan gränser till något riktigt bra, som kan leva vidare som ordinarie verksamhet i Svenska Brottningsförbundet.

“En efterlängtad satsning!”

Samuel Lund, generalsekreterare i Svenska Brottningsförbundet, välkomnar ett projekt som ska sätta brottningen på kartan när det gäller att vara en idrott för alla och är samtidigt den första satsningen på parabrottning:
Äntligen har det blivit dags för lansering av vårt initiativ En brottarmatta utan gränser – ett initiativ som syftar till att fler människor med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet att prova brottning! En efterlängtad satsning som nu är sjösatt tack vare samarbete och stöd från Allmänna Arvsfonden. Svenska Brottningsförbundet kommer att arbeta med En brottarmatta utan gränser i tre år framåt, därefter är avsikten att projektet ska övergå och bli en del av vår ordinarie verksamhet. För oss är det viktigt med långsiktighet. Det är först då vi verkligen kommer att se effekt och resultat av vårt arbete.
Kunskap och utbildning är a och o för En brottarmatta utan gränser. Vi kommer därför se till att alla föreningar och klubbar för den utbildningen och hjälpen som behövs för att komma igång. Målet med projektet är att 15 föreningar runt om i landet ska erbjuda verksamhet och först ut är Umeå Brottning och Västerås BK Brottning – som ni kan läsa mer om här bredvid.
Inom Svenska Brottningsförbundet är inkluderingsfrågor mycket viktiga. Vi vill genom En brottarmatta utan gränser skapa ännu bättre möjligheter och förutsättningar för våra föreningars och klubbars inkluderingarbete – alla som vill ska kunna komma till oss för att utöva brottning som idrott och samtidigt känna rörelseglädje och gemenskap.
Svensk idrott har ett gemensamt intresse och ansvar för folkhälsan. Vi inom brottningen vill gärna vara med och bidra genom vårt fokus på inkludering, social hållbarhet och aktivitet.
Välkomna till En brottarmatta utan gränser!
Samuel Lund
Generalsekreterare
Svenska Brottningsförbundet

Västerås BK Brottning utvald att arbeta med människor med funktionsvariation

Västerås BK Brottning är en av två brottningsföreningar i Sverige som är utvald att ingå i projektet En brottarmatta utan gränser – tillsammans med Umeå Brottning.

Målgruppen är människor med någon form av funktionsnedsättning, med fokus på barn och unga med intellektuell sådan. Det är därmed brottningens första satsning på parabrottning.

– Det känns fantastiskt bra att får vara en del av den här satsningen och förhoppningsvis kunna nå ut med budskapet att alla är välkomna till brottningen. Alla som vill ska ha tillgång till en brottarmatta. Vi människor är olika men ändå lika. Alla har exakt samma värde, säger Torbjörn Åström, Västerås Brottning och fortsätter:

– Jag hoppas också kunna nå ut till föräldrar med budskapet att kroppskännedom och rörlighet är viktigt. Att kunna slå en kullerbytta är lika viktigt som att lära sig skriva och räkna. Det är lätt att glömma bort och istället fokusera på att barnen enbart ska vara duktiga i skolan.

Torbjörn Åström tror att projektet En brottarmatta utan gränser kan nå framgång.

– Vi har ett öppnare samhälle i dag och det finns en förståelse för att alla inte tänker och agerar lika. Vi välkomnar människor som är olika till brottningen.

Projektet drivs med medel från Allmänna Arvsfonden under tre år. Målet är att få igång 15 brottningsföreningar fram till 2023 – och att projektet går över till ordinarie verksamhet inom ramen för Svenska Brottningsförbundet efter projekttidens slut.

Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet, är både glad och stolt att få börja arbeta med den för Brottningsförbundet nya gruppen brottare.

– Det känns roligt att Allmänna Arvsfonden har beviljat vårt projekt. Detta kommer att hjälpa svensk brottning att bli ännu mer inkluderande och göra brottningen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder och eventuell funktionsvariation.

Svenska Brottningsförbundet söker nu en projektledare och en projektassistent som kan driva projektet.

För mer information kontakta:
Torbjörn Åström, projektansvarig En brottarmatta utan gränser, Västerås BK Brottning.
Mobil: 070-671 04 50
E-post: tamedia@telia.com

Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet.
Mobil: 073-081 57 98
E-post: samuel.lund@brottning.rf.se

En brottarmatta utan gränser söker projektledare och projektassistent

Är du intresserad av att arbeta i projekt och är organiserad och driven?

Sök någon av våra projekttjänster i En brottarmatta utan gränser, Svenska Brottningsförbundets treåriga parabrottnings-projekt tillsammans med Allmänna arvsfonden.

Vi söker en projektledare på heltid och en projektassistent deltid.

Läs mer om tjänsterna:

Projektledare

Projektassistent

Vid frågor, kontakta Samuel Lund, generalsekreterare Svenska Brottningsförbundet
Telefon: 08-699 63 26
Email: samuel.lund@brottning.rf.se 

Umeå Brottning utvald att arbeta med människor med funktionsvariation

Umeå Brottning är en av två brottningsföreningar i Sverige som är utvald att ingå i projektet En brottarmatta utan gränser – tillsammans med Västerås BK Brottning.

Målgruppen är människor med någon form av funktionsnedsättning, med fokus på barn och unga med intellektuell sådan. Det är därmed brottningens första satsning på parabrottning.

– Att få vara med och starta upp denna verksamhet känns fantastiskt! Träning är för alla men förutsättningarna för att alla ska trivas och känna sig trygg behöver förbättras. Vi vill jobba för en bredare verksamhet där alla ska känna sig inkluderade och ges möjlighet till en bra och trygg miljö med massor av rörelseglädje, säger Carina Lindgren, ansvarig för projektet i Umeå Brottning.

 Hur känns det att vara en av två föreningar som är utvalda för detta projekt?
– Vi tycker att det är inspirerande att vi är utvalda att jobba med detta och på så sätt vara ledande inom svensk brottning att driva dessa frågor. Det kan även få vår förening att utvecklas inom flera fält. Vi ser en stor möjlighet att utbilda ledare, brottare och styrelse inom ett område som är samhällsviktigt och kan driva idrotten framåt.

Vad kan projektet tillföra föreningen?
– Vi blir en bredare förening där vi tillsammans i mötet med varandra utvecklar förståelse och insikt till medmänniskors olika förutsättningar. Vi planerar att köra igång tidigt i höst.

Umeå Brottnings mål är att etablera ett samarbete med FUB Umeå, Föreningen Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar, Vuxna, för att nå målgruppen.

Projektet drivs med medel från Allmänna Arvsfonden under tre år. Målet är att få igång 15 brottningsföreningar fram till 2023 – och att projektet går över till ordinarie verksamhet inom ramen för Svenska Brottningsförbundet efter projekttidens slut.

Samuel Lund, generalsekreterare för Svenska Brottningsförbundet, är både glad och stolt att få börja arbeta med den för Brottningsförbundet nya gruppen brottare.

– Det känns roligt att Allmänna Arvsfonden har beviljat vårt projekt. Detta kommer att hjälpa svensk brottning att bli ännu mer inkluderande och göra brottningen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder och eventuell funktionsvariation.

Svenska Brottningsförbundet söker nu en projektledare och en projektassistent som kan driva projektet.